fbpx
Loading

Absolventské stáže

Absolventské stáže je možné realizovat do 12 měsíců po úspěšném ukončení studia. Např.: Student úspěšně složil Státní závěrečnou zkoušku 25. 5. 2022, tedy do 24. 5. 2023 musí ukončit jeho pobyt v zahraničí.
 
Přihlášku na absolventské stáže tvoří CV a motivační dopis v AJ, které zašlete kdykoliv během roku (nejpozději však 2 měsíce před plánovaným započetím stáže) na e-mailovou adresu iro@af.czu.cz.
 
CV musí obsahovat telefonní spojení a e-mailovou adresu, může být v AJ nebo ČJ
Motivační dopis v AJ – musí obsahovat cílovou instituci, předběžný termín stáže a očekávanou pracovní náplň.