fbpx
Loading
https://erasmus.agrobiologie.cz/?post_type=portfolio&p=949&preview=true
Studijní pobyt
EUR480/MĚSÍC
  • Výše stipendia od programu ERASMUS+ navíc je možné získat univerzitní stipendium
Praktická stáž
EUR600/MĚSÍC
  • Výše stipendia od programu ERASMUS+ informujte se o dalších možnostech
Ceny v porovnání s ČR
EUR?/den
  • Porovnejte kolik co stojí
Ukázat ceny

Konkurzy na studijní pobyty studentů v rámci programu Erasmus+

Zájemci o studijní pobyt v zahraničí musí absolvovat konkurz, v rámci kterého jsou hodnoceny zejména prospěch a jazyková úroveň angličtiny, případně dalších jazyků (španělština, němčina, francouzština) podle země studijního pobytu, aby byli schopni absolvovat náročné studium na zahraniční univerzitě včetně komunikace v cizím jazyce. O termínu konkurzu jsou studenti informováni e-mailem.

Jak jste si našli ubytování ? Poskytovala ho univerzita ?

„Univerzita poskytuje ubytování na dvou vlastních kolejích v rámci kampusu (Torn a Betton), cenově jsou velmi dostupné a vzdálenost od těchto kolejí k budovám jednotlivých fakult je zanedbatelná. Ubikace jsou pěkně zrekonstruované. Osobně preferuji Torn, je to vysoká panelová budova s 16 patry a třemi výtahy, je odsud krásný výhled do krajiny. V koupelnách jsou vytápěné podlahy, ve stejné budově také sídlí studentská unie, kde je možné si zařídit zdarma estonskou verzi studentské karty a tím mít slevu na jízdné v rámci území Estonska, také zde mají tiskárny a skenery pro potřeby studentů. Je zde i kolárna, kde je možné si kolo uložit či vyzvednout nonstop 24/7, vstup je na čip stejně jako do budovy kolejí. Obě budovy kolejí mají parkoviště pro studenty přímo na místě a další dostupná parkoviště v rámci kampusu jsou v přímé blízkosti kolejí. Přikládám odkaz na kontakt k jednotlivým kolejím a mapu kampusu: https://www.emu.ee/en/studies/practical-information/student-accommodation/; https://www.emu.ee/en/studies/practical-information/map/ Pokud máte jakýkoliv problém při komunikaci se správci jednotlivých kolejí, neváhejte se obrátit na oddělení pro zahraniční studenty International Office of EMÜ: „“https://www.emu.ee/en/admissions/““, kde jsou neuvěřitelně vstřícní a lidští a zodpoví vám každý dotaz: https: //www.emu.ee/en/admissions/contact/; https://www.emu.ee/en/admissions/ Veškeré informace pro studenty jsou uvedeny přehledně na stránkách univerzity. Je také dobré uvést, že Tartu (kde naše univerzita sídlí) se jako primárně univerzitní město dlouhodobě potýká s velkým přetlakem zahraničních studentů poohlížejících se po dostupném ubytování. Trend byl zatím v posledních šesti letech stále vzestupný, tudíž rok od roku je větší tlak na veškeré dostupné studentské koleje ve městě. V případě, že se studentům nepodaří na konkrétní koleji nalézt ubytovaní, je zde ještě několik dalších kolejí, na které je možné se obrátit. V Tartu sídlí pobočka mezinárodní studentské asociace ESN Tartu, na niž je možné se obrátit s dotazy na případné další možnosti ubytování. Tato pobočka je velmi aktivní a pořádá mnohé studentské akce, s ESN studentskou kartou je možné na mnohé akce získat slevu. Namátkou mne napadají koleje, které spadají pod ostatní univerzity a vysoké školy ve městě (převážně však patřící k nejstarší University of Tartu) jako jsou: Narva mnt 25: https://www.campus.ee/en/housings/narva-mnt-25/; Raatuse: https://www.campus.ee/en/housings/raatuse-22/; Nooruse 7: https://www.campus.ee/en/housings/nooruse-7/; Tiigi 14: https://www.campus.ee/en/housings/tiigi-14/ atd… Na těchto stránkách je možné hledat ubytování k pronájmu pro studenty, kteří již plánují do Tartu dorazit ve větším počtu a chtějí spolu raději sdílet byt: https://www.kv.ee/?act=search.simple&last_deal_type=1&deal_type=2&dt_select=2&county=12&search_type=new&parish=1063; https://www.city24.ee/en/list?usp=true&fr=0 případně mohou zkusit facebookové skupiny, kde se možnosti bytů k pronájmu čile diskutují. „

V  jakém jazyce jste studovali na této univerzitě ?

Na bakalářích estonsky a anglicky, na magisterském studiu výhradně anglicky. Pro studenty v rámci programu ERASMUS jsou všechny dostupné kurzy výhradně v angličtině, místní studenti (což byl i můj případ na bakalářích) ale mohou klást vyučujícím otázky i v estonštině ačkoliv většina preferuje angličtinu a na magisterském studiu je angličtina oficiálním jazykem katedry.

Jak jste se zapojovali při výuce?

Jelikož jsem studovala na Institutu spadající pod Fakultu Agrobiologie, konkrétně Krajinnou architekturu, krajinný design a environmentální plánování (https://www.emu.ee/en/admissions/landscape-architecture/), budu tedy zodpovídat jak probíhala výuka na naší katedře. Obecně se velmi upřednostňují skupinové práce a projekty včetně skupinových prezentací. Studenti přijíždějící v rámci programu ERASMUS jsou totiž téměř vždy v odlišných fázích studia s odlišnou mírou dosažených zkušeností. Pomocí skupinových prací s místními studenty se tak učí od sebe navzájem a od starších a pokročilejších studentů ve skupině. Je velmi žádoucí, aby se studenti zapojovali v rámci probíhajících kurzů co nejvíce a aby pokládali vyučujícím dostatečné množstvé otázek. Předpokládá se (a to uvádím jako odlišnou zvyklost vzhledem k mojí opačné zkušenosti z mých raných studií v České Republice), že studenti se budou se svými dotazy obracet na vyučující a lektory co možná nejvíce, aby nedocházelo k nejasnostem v rámci zadaných úkolů během semestru. Vyučující očekávají a počítají s tím, že je studenti budou oslovovat na katedře i mimo vyučovací čas a také že jim budou klást dotazy formou emailové korespondence a telefonátů. Studenti by se proto neměli bát vyučujícím volat přímo do kanceláře a v případě některých lektorů včetně zaměstnanců v International Office of EMÜ konkrétní osoby kontaktovat i pomocí sociálních sítí (zvláště pokud jde o naléhavou situaci a zaměstnanci v té době již nemohou být na katedře a proto se jim nelze dovolat na pracovní tel.číslo či je kontaktovat pomocí pracovního emailu). Toto je dáno odlišnou mentalitou a pokud konverzaci vedete v přátelském duchu, nejedná se o žádné tabu a zaměstnanci vám pokud jsou na příjmu pomohou i v pokročilejší hodinu. Na estonských katedrách si lidé tykají, oslovují se navzájem křestním jménem a nepoužívá se zde formální titulování. Na katedře krajinné architektury je mnoho stálých zahraničních vyučujících, sám vedoucí katedry pochází z britských ostrovů

Jak jste se připravovali na zkoušky?

„Konzultacemi s vyučujícími, studiem online zpřístupněných materiálů a pomocí vlastních postřehů z přednášek. Je důležité dodat, že není ostudou přiznat nedostatek zkušeností či vědomostí v konkrétním předmětu. Počítá se s tím, že přijíždějící studenti jsou směs různých studijních ročníků a že nemohou mít identický základ s místními studenty. Naopak je velmi vítané, že přjíždějící studenti mohou obohatit mistní studenty zase v jiných věcech. Jediné, co opravdu není příjímáno kladně je naprostá pasivita ze strany studenta, který svou pozici v průběhu semestru nijak nekomunikuje s lektory a který neprojevuje snahu na sobě pracovat. Ochota na sobě pracovat se na naší fakultě cení více nežli perfektní znalost dané látky. Vyučující považují za automatické, že se na ně studenti budou v průběšhu semestru obracet a to i když to nemusejí na první dobrou studentům vždy připomínat, jelikož to právě považují za samozřejmost. Na fakultě se najde pro každého pomoc, je však třeba si o ni říci a nehasit v závěru semestru požár když už je na střeše. Ještě závěrem, místní studenti mohou na studenty přijíždějící ze zahraničí působit stydlivě a rezervovaně, není však důvod se jim záměrně vyhýbat. Přijíždějící studenti totiž mohou z přátelství s nimi těžit užitečné informace po celou dobu jejich pobytu a přiučit se od nich např. určité grafické dovednosti, jelikož Estonsko velmi klade důraz na e-systémy a počítačovou gramotnost. „

Co Vám škola nejvíce dala?

Sebevědomí, schopnost stát si za svým názorem a umění ho prosadit. Naučila mne prezentovat své nápady a přemýšlet kreativně, dala mi svobodu volby zaměřovat svou pozornost na to, co se mi zdálo pro mne podstatné. Také jsem si mohla studium přizpůsobovat vzhledem k pracovnímu poměru. Největší devizou jiště bylo a doteď z toho čerpám přátelské otevřené a rovné prostředí, kde autorita je následek vzájemného respektu, nikoliv donucovací prostředek.Naučila jsem se pracovat ve smíšených věkových kolektivech. Zlepšily se mi jazykové dovednosti a díky mezinárodnímu složení na fakultě jsem získala i mnoho postřehů ze zahraničí v rámci oboru, což bylo velmi obohacující. Dalším zásadním benefitem pro mne jako ženu bylo zažít studium v zemi, kde není sexismus a šovinismus inkorporován do samotného jádra systému univerzitního vzdělávání. Kde zkrátka tento diskriminační prvek není součástí mentality dané společnosti. Proto zvláště pro studenty a studentky a nebinární osoby unavené z minimálně dvojího metru na mnoha tuzemských fakultách bych jim pobyt na naší univerzitě (a i dalších místních univerzitách) doporučila jako velmi ozdravný.

Byla tato univerzita dobrá? Doporučili byste ji dalším?

Na má univerzitní léta stále vzpomínám s vděčností a nikdy bych neměnila. Dostalo se mi neuvěřitelně vstřícného zacházení. Naše univerzita navíc jako jedna z mála v EU nabízí plných 12 měsíců postgraduálního praktického studia s jedním z nejvyšších stipendijních příspěvků vůbec. Na mé stáži ve Španělsku se mi nepodařilo najít žádného zahraničního kolegu z univerzity, která by nabízela stejnou výši stipendia. Navíc v případě, že Vám konkrétní firma odmítne uhradit zdravotní a rizikové pojištění, naše univerzita ho studentovi zpětně proplatí (což také není vždy běžná praxe). Univerzita též nabízí vždy plných 12 měsíců v rámci výměnného studijního pobytu ERASMUS jak na magisterském studiu tak na bakalářském a má podepsané smlouvy s opravdu velkým množstvím zahraničních univerzit. Vysílá své studenty na nejlepší fakulty v Evropě, tj. v případě mého oboru i např. (a zdaleka nejen) na Technickou Univerzitu v Kodani, Univerzitu v Edinburghu či na technickou fakultu Mnichovské univerzity. Ještě bych dodala, že naše fakulta Agrobiologie a Lesnictví je zařazena mezi 50 nejlepších fakult na světě v rámci tohoto zaměření. Kampus se rozkládá na okraji města v klidné zelené lokalitě poblíž sportoviště, univerzitního fitness centra, veřejné sauny, řeky s městskou pláží, botanické zahrady, největšího městského parku a trati pro hráče disc golfu, který je v severní evropě velmi populárním sportem. Do centra je však možné dojít pěšky za méně než 15 min., autobusem cca 5 min.
Klára Kraváková
5 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x