fbpx
Loading

Praktické stáže

Práce v zahraničí s podporou výměnného programu Erasmus+ umožňuje získání nových dovedností a zkušeností studentům bakalářského, magisterského i doktorského stupně prezenčního či kombinovaného studia v jakémkoliv ročníku. Praktickou stáž lze realizovat v zemích EU a dále v Turecku, Norsku, Severní Makedonii, Srbsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Není možno ji realizovat ve Švýcarsku.  Ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je možné realizovat stáže do 31. 12. 2022. Student musí být po celou dobu stáže řádně zapsán ke studiu s výjimkou absolventských stáží.
Délka stáže je minimálně 2 měsíce (60 dní) a maximálně 12 měsíců.
Více informací naleznete ZDE
Kde mohu pracovat?
Přijímající organizací může být podnik (soukromý či veřejný), školicí středisko, výzkumné centrum či jiná organizace včetně nevládních a neziskových. Nesmí se jednat o instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur či organizace spravující programy EU.
Přijímající organizaci (firmu) každý student oslovuje a hledá sám.
 
 
Přijímající organizaci už mám vybranou, jak se přihlásím?
 
Přihlášku tvoří CV a motivační dopis v AJ, které zašlete kdykoliv během roku (nejpozději však 2 měsíce před plánovaným započetím stáže) na e-mailovou adresu iro@af.czu.cz.
 
CV musí obsahovat telefonní spojení a e-mailovou adresu, může být v AJ nebo ČJ
Motivační dopis v AJ – musí obsahovat cílovou instituci, předběžný termín stáže a očekávanou pracovní náplň.
 
Po přijetí těchto dokumentů, budete nominováni na Oddělení mezinárodních vztahů rektorátu Kam následně zašlete tyto dokumenty:
Learning agreement pro praktické stáže – tento dokument podepíšete Vy, Vaše přijímající instituce, a nakonec koordinátorka Oddělení mezinárodních vztahů FAPPZ
Čestné prohlášení (že tímto výjezdem nepřekračujete 12měsíční dotaci pro Erasmus+ výjezd ve vašem stupni studia)
Přihlášku na praktickou stáž v průběhu studia – podepíše koordinátorka na Oddělení mezinárodních vztahů FAPPZ
Doklad o zakoupeném cestovním pojištění
 
 
Další informace naleznete ZDE